Studie- och yrkesförberedande kurspaket

Har du en Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en förvärvad hjärnskada kan du från hösten 2023 läsa en studie och yrkeslivsförberedande kurs under en termin som du sedan kan bygga på med ett yrkespaket under 1,5 år. Du söker utbildningen som ett utbildningspaket på 2 år.

Stärk din position på arbetsmarknaden

Utbildningen är en studie och yrkeslivsförberedande utbildning där du kombinerar teori med praktik.

Utbildning på 2 år

Första terminen läser du kurserna: Digitalkompetens, Entreprenörskap, Samhällskunskap-arbetslivets villkor samt en kurs i Studieteknik.

Andra, tredje och fjärde terminen läser du ett yrkespaket som bygger på Skolverkets kurser för komvux som anpassad utbildning.

Undervisning utifrån dina behov

Anpassad undervisning utifrån dina behov.

Förkunskapskrav

Påbörjad eller avslutade studier på gymnasiesärskolans nationella program

Utbildningsinformation

Information

Studie- och yrkesvägledare
frida.mellstrom@falkoping.se