Restaurangutbildningar

Utbildningen är för dig som vill arbeta som kock inom Restaurang eller storhushåll.

Som kock arbetar du med planering, förberedning o ch tillagning av mat. Som kock kan du exempelvis arbeta vid restauranger, hotellrestauranger, storkök eller kök ombord på fartyg. Det praktiska arbetet i ett kök sker ofta under tidspress och det är därför viktigt att man som kock är stresstålig. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men huvuduppgiften för en kock är alltid att planera, förbereda och tillaga mat. I storkök tillagas vanligtvis ett fåtal rätter i stora mängder medan man på en restaurang tillagar enstaka rätter efter gästernas beställning. Bemötande och service är också viktigt då man idag arbetar nära kunden.

En viktig del av kockens arbete är att upprätthålla hygienen och att hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Det är ett måste att hålla sin arbetsplats ren och hantera alla livsmedel på ett hygieniskt sätt. Det är viktigt att ha kunskap om ingredienserna i maten och kunna redovisa dem så att gäster som till exempel har en allergi kan göra rätt val från menyn.

Restaurangutbildning mot kock/storhushåll med språkstöd

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • Svenska grund delkurs 2

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 1,5 år som består av tre block och där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
 • utbildningsstart: ej fastställt
 • Sista ansökningsdag:
 • ansökan: via vår ansökningswebb

Restaurangutbildning mot kock/storhushåll

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 1,5 år som består av tre block och där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
 • utbildningsstart: ej fastställt
 • Sista ansökningsdag:
 • ansökan: via vår ansökningswebb

Lärlingsutbildning kock/storhushåll

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i två till tre studieperioder beroende på vilken erfarenhet du har med dig och den studietakt du väljer. Under studietiden kommer du att genomföra den största tiden (70%) i arbetsplatsförlagt lärande (APL) i din hemkommun, vilket innebär 1 dag i veckan teori och 4 dagar i veckan i verksamhet.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 1 år (40 veckor)
 • utbildningsstart: 17 januari
 • Sista ansökningsdag: Öppen för sen ansökan till 4 jan 2021
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 oktober

Yrkesintroduktion: Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

Utbildningens upplägg

Under 10 veckor läser du den gymnasiala kursen Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100p där du får stöttning av språk- och yrkeslärare. Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Veckoupplägget i yrkeskursen kommer vara enligt följande: en halvdag praktisk undervisning varvas med med en halvdag teori. Både teori och praktik genomförs i restaurangköket.

Efter slutförd utbildning, vid minst E i betyg i samtliga kurser, har du fått en god grund som du kommer att ha nytta av när du söker in till Restaurangutbildningen Kock/Storhushåll.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • Betyg i SFI-D

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • Utbildningens längd: 10 veckor
 • Du kommer behöva en dator i din utbildning
 • Kockkläder lånar skolan ut under utbildningen.
 • utbildningsstart: 17 januari
 • Sista ansökningsdag: Öppen för sen ansökan till 4 jan 2021
 • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 28 oktober

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se