Komvux som särskild utbildning

Som studerande på särskild utbildning för vuxna får du möjlighet att utveckla din kunskap och dina erfarenheter utifrån dina egna förutsättningar.

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig över 20 år med funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Undervisningen sker i liten grupp och i din egen takt. Innehållet i kurserna styrs av kursplaner från skolverket. Information om kurserna vi erbjuder hittar du här. Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg eller betyg utifrån skolverkets kursplaner och betygskriterier.

Så här söker du

Ansökningsblankett för utskrift hittar du här eller i kundservice på Lärcenter. Skicka med betyg/intyg från tidigare skolgång.

Ansökningsblankett Pdf, 54 kB.

Kursutbud Pdf, 1.3 MB.

Du kan lämna in eller skicka blanketten till:
Lärcenter
Falköpings kommun
521 81 Falköping

För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare
Frida Mellström