Guldsmed (YH)

Yrket lämpar sig för den som är noggrann, driftig, kreativ och gillar att arbeta med händerna. En konstnärlig visionär som gillar utmaningar och problemlösning. Guldsmed är i grunden också ett serviceyrke och passar den som tycker om att arbeta kundorienterat.

Guldsmedsutbildningen på yrkeshögskolan är treårig. För att du skall kunna söka till utbildningen krävs gymnasiekompetens, där du har ett fullständigt slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Du behöver inte ha förkunskaper i guldsmide. Antagning och urval sker också via ett antagningsprov i formkänsla, tekniskt tänk och problemlösning.

Om utbildningen

Utbildningens första år fokuserar på hantverksteknikerna. Du får också en inblick i branschen, hur guldsmedsyrket fungerar idag och hur konstnärliga och hantverksyrken sett ut historiskt. Yrkesverksamma lärare undervisar dig i manuell och CAD-design, gemmologi, steninfattning och blanksticksgravyr samt företagsekonomi. Mycket av arbetet sker i projektform med inslag av fritt skapande. Utbildningen är starkt knuten till branschen, och 1/3 del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete) där du får yrkeskunskap hos etablerade guldsmedsföretag. LIAn genomförs ofta på annan plats än studieorten.

Utbildningen avslutas med ett gesällprov, ett vedertaget mått på ditt kunnande i Sverige och i Europa.

Är du intresserad av yrket och utbildningen är du välkommen att göra ett studiebesök hos oss. Hör av dig så bestämmer vi en dag då det är lämpligt.

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. En stad där guldsmedsbranschen har haft en lång tradition. Utbildningsanordnaren är Lärcenter Falköping. Skolans verksamhet är väl förankrad i en aktiv ledningsgrupp. Medlemmarna representerar både stora och små företag, butik- och verkstadsägare, leverantörer, designers och medlemmar i branschorganisationer som Guldsmedsmästarföreningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola. (Läs mer på myndighetens hemsida)  Länk till annan webbplats.och ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet skickas ut till dig cirka en vecka efter att ansökningstiden har gått ut.

Information för dig som saknar behörighet

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de som har ett godkänt antagningsprov.

Examen

yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå - eftergymnasial nivå
  • Utbildningens längd: 3 år
  • Utbildningsstart: ej fastställt
  • Ort: Falköping

Kurser i utbildningen

Välkommen som ny student Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Studiestöd

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel.

Information

Utbildningsledare
yh@falkoping.se

Studie- och yrkesvägledare