Guldsmed

Yrket lämpar sig för den som är noggrann, driftig, kreativ och gillar att arbeta med händerna. En konstnärlig visionär som gillar utmaningar och problemlösning. Guldsmed är i grunden också ett serviceyrke och passar den som tycker om att arbeta kundorienterat.

Guldsmedsutbildningen på yrkeshögskolan är treårig. För att du skall kunna söka till utbildningen krävs gymnasiekompetens. Du behöver inte ha förkunskaper i guldsmide. Antagning och urval sker via uppgifter i formkänsla, tekniskt tänk och problemlösning.

Om utbildningen

Utbildningens första år fokuserar på hantverksteknikerna. Du får också en inblick i branschen, hur guldsmedsyrket fungerar idag och hur konstnärliga och hantverksyrken sett ut historiskt. Yrkesverksamma lärare undervisar dig i manuell och CAD-design, gemmologi, steninfattning och blanksticksgravyr samt företagsekonomi. Mycket av arbetet sker i projektform med inslag av fritt skapande. Utbildningen är starkt knuten till branschen, och innehåller LIA-perioder (lärande i arbete) där du får yrkeskunskap hos etablerade guldsmedsföretag.

Utbildningen avslutas med ett gesällprov, ett vedertaget mått på ditt kunnande i Sverige och i Europa.

Är du intresserad av yrket och utbildningen är du välkommen att göra ett studiebesök hos oss. Hör av dig så bestämmer vi en dag då det är lämpligt.

Om skolan

Falköping som studieort ligger bra till geografiskt med goda pendlingsmöjligheter. En stad där guldsmedsbranschen har haft en lång tradition. Utbildningsanordnaden är Lärcenter Falköping. Skolans verksamhet är väl förankrad i en aktiv ledningsgrupp. Medlemmarna representerar både stora och små företag, butik- och verkstadsägare, leverantörer, designers och medlemmar i branschorganisationer som Guldsmedsmästarföreningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskola. (Läs mer på myndighetens hemsida)länk till annan webbplats
och ett godkänt antagningsprov.

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de som har ett godkänt antagningsprov.

Examen

yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsinformation

  • Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå - eftergymnasial nivå
  • Utbildningens längd: 3 år
  • Utbildningsstart: hösten 2020
  • Sista ansökningsdag: 15 maj
  • Ort: Falköping

BroschyrPDF

Välkommen som ny studentPDF

Studiestöd

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel.