Förskollärarprogrammet

Utbildning i samarbete med Karlstads Universitet och sänds till Lärcenter via videokonferens.

Studierna förutsätter närvaro på Lärcenter flera dagar varje vecka och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet ca. 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Studietakt: Helfart

Anmälningsperiod 15 september - 15 oktober
Utbildningsstart vecka 3 2021

Läs mer om utbildningen på Karlstads Universitets hemsidalänk till annan webbplats