Diagnostekniker

Det här är en yrkeshögskoleutbildning på 1 år, för dig som vill utbilda dig till specialiserad tekniker inom fordonsbranschen.

I takt med att tekniken i bilar, lastbilar och maskiner bli­vit mer komplex har kraven på personalen blivit högre. Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är idag en mycket stor utmaning för branschen. Moderna bilar är komplexa och problemen är inte alltid mekaniska. Olika produkter och tjänster i bilen är sammankoppla­de med varandra på ett sätt som ställer höga krav på teknikernas problemlösningsförmåga.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom diagnostisering via datorkommunikation till fordons elektroniska system. Dels genom kunskap rörande teorier och begrepp och rena faktabaserade kunskaper om fordons elarkitektur och elintegration, men också genom mer praktisk kunskap inom felsökning med hjälp av olika typer av diagnosverktyg.

Du utvecklar också dina kunskaper om angränsande områden som el- och hybridteknik i fordon samt data och IT-kunskap.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 p
 • Diagnos och mätverktyg, 50 p
 • Elintegration och kommunikation, 20 p
 • Examensarbete, 10 p
 • Felanalys olika tekniker, 10 p
 • Fordonsel, delsystem och integration, 20 p
 • Kommunikation och affärsmannaskap, 10 p
 • LIA 1, 20 p
 • LIA 2, 40 p
 • Yrkesengelska, 10 p

Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, för att du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.

Utbildningens upplägg

Föreläsningarna ges på Campus Lidköping med sändning till Falköping, Alingsås och Vänersborg. Praktiska moment kommer i huvudsak att genomföras på plats i Lidköping ca. 1-2 dagar/vecka.

LIA - Lärande i arbete

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. LIA-kurserna i utbildningen kan genomföras på annan ort. Eventuella kostnader i samband med LIA, såsom reskostnader eller boende på LIA-orten, bekostas av den studerande.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för Yrkeshögskola samt särskild behörighet enligt följande;

 • Betyg E/G/3 i följande kurser Fordonsteknik – introduktion eller
 • Teknik 1 eller
 • Datorteknik 1a och Mekatronik 1 eller
 • Elektormekanik och Mekatronik 1

eller motsvarande

Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina meriter.

Information för dig som saknar behörighet

Rätten till komvux - Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildninglänk till annan webbplats (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du saknar någon behörighet.

Examination

Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen Diagnostekniker fordon

Utbildningsinformation

 • utbildningens längd: två terminer
 • utbildningsstart: augusti 2020
 • Sista ansökningsdag: 15 maj, ansökningswebben öppnar februari

För mer information; Länk till Campus västra Skaraborg, Lidköpinglänk till annan webbplats