Studieverkstan

I Studieverkstan får du det stöd och den service du behöver vid sidan av övriga studieformer. Här kan du arbeta självständigt eller få handledning och stöd i olika kurser. Du tar själv initiativet och väljer vilken hjälp du vill ha.

Lärare som undervisar i olika ämnen finns i verkstan varje dag. Studieverkstan på Lärcenter ger dig bästa möjliga stöd i ditt lärande.

Studieverkstan ligger bredvid biblioteket.