Kyrkerörsskolan

Kyrkerörsskolan, som är belägen mitt i Falköping intill Planteringsförbundets park, är en 6-9-skola med ca 500 elever uppdelade i 5 arbetslag. Eleverna kommer från Dotorpsskolan, Åttagårdsskolan, Vindängen, Mössebergsskolan och Centralskolan. På skolan finns grundsärskola samt en särskild undervisningsgrupp med elever inom AST.

På Kyrkerörsskolan tydliggörs allas lika värde, för såväl elever som vuxna, genom att vi har förståelse för varandras olikheter. Vi arbetar aktivt för en god lärmiljö med studiero och trygghet där eleverna ges möjligheter att utveckla motivation för lärande.           

 Sjukanmälan      0515-869 51 före kl 8.30.

 


      

Information

Chromebook- och Ipad-användande i skolan

När det gäller användandet är det enligt avtal och ordningsregler på skolan alltid läraren som styr när man får och kan använda sitt digitala verktyg.

Studieverkstad
Onsdag kl.15.40-16.20 erbjuds eleverna extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor i vår studieverkstad.

Trivsel och en trygg skolmiljö
För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion. 

Aktuellt

Det finns inga nyheter att visa