4 januari 2021
Kulturskolan

Musikskolan blir Kulturskolan

1 januari 2021 byter Musikskolan namn till Kulturskolan. 

Detta beslutades den 16 juni 2020 av barn- och utbildningsnämnden.

Vårt syfte är att ge barn och unga en bredare möjlighet till kulturutövande. Vår förhoppning är att det nu i större omfattning skall ges möjlighet att nå ut till ännu fler barn och unga i Falköpings kommun. Utöver instrumental- och sångundervisning erbjuder vi i dagsläget dans, drama, drill och bild & form. Vi arbetar för att vi vid intresse ska kunna öppna upp för fler verksamheter.

Vi önskar er alla välkomna till Kulturskolan!