Välkommen med din synpunkt

Vi vill veta hur du som invånare tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Falköping!

Lämnar du dina kontaktuppgifter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din synpunkt inom två arbetsdagar och ett svar från handläggaren inom tio arbetsdagar. (Under semestertider återkommer våra handläggare med svar så snart de är i tjänst).

Beskriv så tydligt som möjligt din synpunkt

Om det gäller en särskild enhet (t.ex. en skola eller ett äldreboende), ange enhetens namn i rutan "Enhet/plats".

Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan. Det kan gälla både gator, parker, vatten och avlopp samt snöröjning.

Gör en felanmälan

Behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av din synpunkt behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.

Information om dataskyddsförordningen och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter.


Enkelt att lämna synpunkter — olika alternativ

Webbplatsen

Fyll i din synpunkt i webbformuläret.

Brev/svarskort

Skriv ned din synpunkt i broschyren Tyck om Falköping och posta till oss. Portot är redan betalt. Ladda ned härPDF

Telefon

Ring till receptionen. Telefon 0515-88 50 00, öppen mån-fre kl. 7.30-16.30

Kommunens personal

Lämna din synpunkt direkt till kommunens medarbetare, som ansvarar för att din synpunkt registreras.