• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning hittar du förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och information om verksamheterna under året.