Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10 000 kr till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Det kan gälla konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås.

Enskilda personer som är folkbokförda i Falköpings kommun, eller har annan nära anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra. Detsamma gäller föreningar eller institutioner, dvs. de ska vara verksamma i Falköpings kommun.
  
Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.

Observera!

Nomineringstiden har förlängts och sista dagen att ansöka/lämna förslag är 28 februari 2019.

  

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat till stipendiet eller lämna förslag på annan kandidat nedan!