Idrottsstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett idrottsstipendium på 10.000 kr till en lovande idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas ytterligare inom sin idrott.

Enskilda personer som är folkbokförda i Falköpings kommun, eller har annan nära anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra.
    
Kultur- och fritidsnämnden utser vilken idrottsutövare som får stipendiet. Stipendiet kommer att delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni.
   

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat till stipendiet eller lämna förslag på annan kandidat nedan!