Folkhälsopris

Falköpings kommun delar varje år ut ett folkhälsopris på 10.000 kr för att uppmärksamma och belöna personer/aktörer som genom hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin hälsa.


Folkhälsopriset delas ut för nyskapande arbete som

  • främjar hälsan och goda livsvillkor, livsmiljöer och/eller levnadsvanor
  • avser säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande aktiviteter/strategier
  • ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa och/eller lust att förbättra sin hälsa
  • använder metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete på till exempel arbetsplatser, inom föreningar etc.

Kriterier

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier.

  • Samverkan mellan olika lokala aktörer
  • Aktivitet/arbete med tydligt syfte, mål och hållbarhet
  • Uppföljning som ska visa på hälsofrämjande resultat
  • Aktivitet/arbete som kan spridas och kopieras av andra aktörer/verksamheter i kommunen

Utskottet för social hållbarhet utser vem eller vilka som får folkhälsopriset. Priset kommer att delas ut vid en enkel ceremoni i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.

Tidigare pristagare

2013

Thomas Liffner

2014

Dagcenter Freja

2015

Connect Falköping

2016

IFK Falköping FF

2017

Fritidsbanken och Sports for you

2018

Rune och Eva Källman