Folkhälsopris

Falköpings kommun delar varje år ut ett folkhälsopris på 10 000 kr för att uppmärksamma och belöna personer/aktörer som genom hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin hälsa.


Folkhälsopriset delas ut för nyskapande arbete som

  • främjar hälsan och goda livsvillkor, livsmiljöer och/eller levnadsvanor
  • avser säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande aktiviteter/strategier
  • ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa och/eller lust att förbättra sin hälsa
  • använder metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete på till exempel arbetsplatser, inom föreningar etc.

Kriterier

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier.

  • Samverkan mellan olika lokala aktörer
  • Aktivitet/arbete med tydligt syfte, mål och hållbarhet
  • Uppföljning som ska visa på hälsofrämjande resultat
  • Aktivitet/arbete som kan spridas och kopieras av andra aktörer/verksamheter i kommunen

Folkhälsorådet utser vem eller vilka som får folkhälsopriset. Priset kommer att delas ut vid en enkel ceremoni i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.

Tidigare pristagare

2013

Thomas Liffner

2014

Dagcenter Freja

2015

Connect Falköping

2016

IFK Falköping FF

2017

Fritidsbanken och Sports for you


Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat eller lämna förslag på annan kandidat till folkhälsopriset senast 11 mars 2019.