Så här klarar du dig i tre dygn

Så här klarar du dig i tre dygn

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

Alla människor har ett eget ansvar för sin och sina näras säkerhet. Vid en kris kommer samhällets resurser till en början framför allt att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. I foldern ”Så här klarar du dig i tre dygn”PDF får du tips och råd om vad du bör ha hemma för att klara dig de första dygnen.