Information förskola, skola, utbildning

Senast uppdaterat: 2020-06-04

Ordförandebeslut: Upphävande av beslut angående övergång till distansundervisning

UPPDATERAT 2020-06-15 klockan 12.00

OrdförandebeslutPDF från den 17 mars 2020 om övergång till distansundervisning för Ållebergsgymnasiets elever upphävs från och med den 15 juni och Ållebergsgymnasiet kommer då att kunna återgå till att erbjuda undervisning i skolans lokaler. 

Information till vårdnadshavare till skolungdomar

UPPDATERAT 2020-06-04 klockan 14.00

Nu går terminen mot sitt slut och förhoppningsvis ett positivt sommarlov väntar. Med tanke på Covid-19 är de flesta arrangemang runt skolavslutning och student inställda, till exempel ”Sista natten med gänget” på Sommarland för årskurs 9.

Av erfarenhet vet vi att skolavslutningar innebär stora samlingar med elever från olika skolor. Falköpings kommun gör i år en extra insats inför dessa dagar för att ha många trygga vuxna i tjänst. Personer från flera olika förvaltningar samarbetar och jobbar kväll och natt.

Vi uppmanar er föräldrar att prata med era barn och ungdomar om glädjen med avslutningen och sommarlovet, men också om risker som kan uppkomma i ungdomssamlingar. Var intresserade, vistas ute, ta en extra promenad. Var en vettig vuxen, vi är rädda om våra ungdomar.

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

UPPDATERAT 2020-05-11 klockan 13.25

Den tidigare beslutade kompetensutvecklingsdagen den 15 juni kommer inte att genomföras gemensamt, på grund av rådande läge gällande covid-19-pandemin.

Detta medför att alla förskolor och fritidshem hålls öppna som vanligt den 15 juni 2020.

Information gällande Familjecentralen

UPPDATERAT 2020-05-05 klockan 12.00

Återöppning av viss utomhusverksamhet vid Familjecentralen

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat att återöppna familjecentralen för viss utomverksamhet från den 5 maj. Beslutet gäller tillsvidare.

Uteverksamhet på Familjecentralen

Familjecentralen startar igång uteaktiviteter för föräldrar som har barn i åldern 0-6 år.
Startdatum är torsdag den 7 maj kl 10 och då är träffen på Mössebergsparkens lekplats (nedanför Mössebergs kurort).

 • Måndag den 11 maj kl 10 träff i Aspängsparken (ligger på höger sida på väg uppför Aspängsvägen, vägen mot slalombacken).
 • Fredag den 15 maj kl 10 träff på lekplatsen som ligger mellan Dotorpsskolan och Mellomgårdsgatan. Tag gärna med något att sitta på och fika! Tänk på att hålla avstånd trots att vi är ute.

Information till gymnasieelever och vårdnadshavare

UPPDATERAT 2020-04-29 klockan 15.30

Beställning av lunchlåda för gymnasieelev

Alla gymnasieelever folkbokförda i Falköpings kommun kommer från och med måndagen den 4 maj att ges möjlighet att varje skoldag hämta en lunchlåda med varm mat på några av kommunens grundskolor. Det gäller alltså även de som går i en fristående gymnasieskola eller pendlar till andra kommuners gymnasieskolor.

Beställning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats och du måste ha tillgång till BankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör beställningen. Är du vårdnadshavare till mer än en elev gör du en beställning per elev.

Översättningar


Ytterligare information finner du på sidan: E-tjänst - Beställning av lunchlåda för gymnasieelevlänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

UPPDATERAT 2020-04-20 klockan 10.45

Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktig funktion

Förskolorna och skolor är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga.

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Om ett sådant beslut kommer, vill självfallet Falköpings kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det.

Läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) information till dig som vårdnadshavare:


E-tjänst - Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vid händelse av stängning av skola, förskola, fritidshem har Falköpings kommun förberett en
e-tjänst för anmälan av omsorgsbehov. E-tjänsten läggs endast ut om stängning sker och e-tjänsten kommer då att finnas på kommunens webbsida, www.falkoping.se

Information till vårdnadshavare med barn i grundskolan

UPPDATERAT 2020-04-16 klockan 8.00

Skolavslutningar 11 juni 2020 - grundskolan


Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån den rådande Coronapandemin beslutat att alla skolavslutningar i grundskolan kommer att ske i respektive klassrum. Tyvärr kommer inte några vårdnadshavare ha möjlighet att delta i år.

Information till elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare

UPPDATERAT 2020-04-06 klockan 14.10

”Sista natten med gänget” ställs in

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset Covid-19 ställs ”Sista natten med gänget" in.

Samtliga skolchefer i Skaraborg var eniga vid mötet den 3 april och beslutade att detta arrangemang inte ska genomföras i år.

”Sista natten med gänget” är en skolavslutningsfest som arrangeras årligen för alla avgångselever i årskurs nio. Tillsammans firar de in sommarlovet under Sveriges största drogfria skolavslutningsfest på Skara Sommarland.

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

UPPDATERAT 2020-04-17 klockan 15.20 (Nr 5)

FRÅGOR OCH SVAR

 1. Jag är permitterad, får jag avdrag på min faktura?
  Nej, permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete.
  Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.
  Det innebär att grunden för förskoleplacering/fritidshemsplacering fortfarande är arbete och att man under permitteringstiden betalar sin barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan/fritidshemmet.
 2. Personalen har ringt hem mitt barn pga sjukdom eller jag som vårdnadshavare har sjukanmält mitt barn från första sjukdagen till förskolan, får jag avdrag på min faktura?
  Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.
 3. Jag vill inte lämna mitt barn på förskola/fritids just nu på grund av Corona, får jag avdrag på min faktura?
  Nej, förskolor och fritidshem är öppna i Falköpings kommun och du har rätt att lämna ditt/dina barn. Avgiften för förskoleverksamheten och fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.
 4. Jag vill säga upp min barnomsorgsplacering (förskola/fritids), slipper jag uppsägningstiden på 2 månader?
  Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från det datum uppsägning meddelas. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Undantag är om barnet har slutat på fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande.
 5. Jag har fått min faktura för april månad, men inget avdrag, trots att mitt barn har varit eller är sjukt. Vad gäller?
  Aprils fakturor har skickats ut med de förändringar som har kommit barnomsorgskontoret tillhanda. Ska din avgift reduceras så kommer avdraget ske på maj månads faktura.
  Mejla barnomsorgskontoret på barnomsorg@falkoping.se så blir du kontaktad.

  Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

UPPDATERAT 2020-04-01 klockan 11.30

Information kring reducering av barnomsorgsavgift vid barns sjukdom

Om ert/era barn är borta från förskolan/fritidshem på grund av barnets sjukdom i mer än 14 dagar har ni rätt till reducerad barnomsorgsavgift.

Det är ni som vårdnadshavare som ska anmäla detta till barnomsorgskontoret via meil barnomsorg@falkoping.se

Anmäl alltid frånvaro till förskolan/fritidshem och ange även orsak till frånvaron. Glöm inte att anmäla när ert barn kommer tillbaka på ordinarie schema.

Mer information kring ert barns förskoleplacering hittar ni på www.falkoping.se/barnlänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem

UPPDATERAT 2020-03-26 klockan 11.30

Förtydligande gällande permittering, förskoleplacering och faktura.

Permittering är den period då arbetsgivaren, utan att anställningen upphör, inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete.

Under permittering är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen då arbetsgivaren beordrar detta.

Det innebär att grunden för förskoleplacering fortfarande är arbete och att man under permitteringstiden betalar sin barnomsorgsavgift som vanligt oavsett antal timmar barnet går på förskolan.

Vad gäller vid permittering?

Förskola
Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Åldern på barnet styr om dessa 15-timmar medför en kostnad och ger en faktura.

Fritidshem
Vid permittering står du till din arbetsgivares förfogande och då behöver du ha kvar din fritidshemsplacering. Men de dagar du inte arbetar så ska fritidshemsbarnet vara hemma.
Kostnaden för platsen fortsätter som vanligt och medför faktura.

Information till vårdnadshavare med barn i grundskola/ grundsärskola i Falköpings kommun

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 17.00

Förberedande information till vårdnadshavare med barn i grundskolan 2020-03-18

Med tanke på den extraordinära situation som Sverige idag befinner sig i, vill barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun informera om ett ökat behov av distansundervisning.

Idag förflyttas all undervisning för gymnasieskolans elever från gymnasieskolan till distansundervisning och Sveriges regering har aviserat att nya beslut gällande grundskola och förskola kan bli aktuella.

Det pågår en förberedelse för att kunna ge grundskolans elever samma möjlighet vid ett eventuellt nytt regeringsbeslut om att förflytta undervisning till hemmet. Om det blir aktuellt kommer det krävas att skola och hem samarbetar för att säkerställa alla elevers rätt till undervisning.

Det är viktigt att elever får förutsättningar att fortsätta sin skolgång med stöd från undervisande lärare eftersom s kolplikt fortsatt gäller.

Utbildningsminister Anna Ekström meddelade i torsdags regeringens beslut att terminen kan förlängas likaväl som undervisning under helger kan komma ifråga för att ge eleverna den skoltid de har rätt till. Ett sätt att inte tappa tid är att eleverna arbetar hemma med digitalt stöd. Tack vare att eleverna redan i dag är vana vid att få digitala instruktioner och material så har vi från skolans sida goda möjligheter att kunna distansundervisa även om förutsättningarna skiljer mellan årskurser och skolor.

Det pågår även en förberedelse för att kunna ge fortsatt fritidshemsplacering till de elever vars vårdnadshavare arbetar i de av regeringen beslutade samhällsnyttiga funktioner, om regeringsbeslut tas om att minska fritidshemmens verksamhetsomfattning.

I ett än mer akut läge kan prioritering av fritidshemsplatser bli aktuell och det krävs även här att fritidshem och hem samarbetar för att upp rätthålla och värna vårt samhälle.

Respektive skola kommer att informera om hur man lägger upp undervisningen och vilka verktyg som finns till förfogande. Exempel på elevschema arbetas fram för att stödja elevernas dagsinnehåll.

Håll er uppdaterade här på hemsidan där länkar till alla berörda instanser finns att hämta.

Översättningar

Information till vårdnadshavare med barn i kommunal förskola i Falköpings kommun

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 17.00

Förberedande information till vårdnadshavare med barn i förskolan 2020-03-18

Med tanke på den extraordinära situation som Sverige idag befinner sig i, vill barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun informera om ett eventuellt kommande behov av förändrad förskoleverksamhet.

Idag förflyttas all undervisning för gymnasieskolans elever från gymnasieskolan till distansundervisning och Sveriges regering har aviserat att nya beslut gällande grundskola och förskola kan bli aktuella.

Det pågår en förberedelse för att kunna ge fortsatt förskoleplacering till de barn vars vårdnadshavare arbetar i de av regeringen beslutade samhällsnyttiga funktioner, om regeringsbeslut tas om att minska förskolans verksamhetsomfattning.

I ett än mer akut läge kan prioritering av förskoleplatser bli aktuell och det krävs då att förskola och hem samarbetar för att upprätthålla o ch värna vårt samhälle.

Respektive förskola kommer att informera om hur man lägger upp verksamheten och eventuellt förändrade öppettider.

Håll er uppdaterade här på hemsidan där länkar till alla berörda instanser finns att hämta.

Översättningar läggs ut 19 mars

Familjecentralen – stängt

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 13.00

Från och med torsdagen den 19 mars stänger familjecentralens verksamhet. Beslutet gäller tills vidare.

Beslut om distansundervisning för Ållebergsgymnasiet och Lärcenter

UPPDATERAT 2020-03-17 klockan 16.30

Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringen och skolverket meddelande den 17 mars 2020 att lärosäten och gymnsieskolor i Sverige rekommenderas att inte bedriva undervisning i skolans lokaler utan istället genom distansundervisning. Rekommendationen är ett sätt att bromsa takten i spridningen av coronaviruset covid-19 och på sätt avlasta sjukvården och de mest sårbara från att smittas.

Vuxna elever är inte i behov av omsorg i samma utsträckning som elever och barn i grundskola och förskola. Vuxna elever kan också ta ansvar för sina studier på egen hand i form av distansundervisning.

Ållebergsgymnasiet och Lärcenter övergår från och med onsdag 18 mars 2020 till distansundervisning efter beslut i respektive nämnd .

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisninglänk till annan webbplats

Ållebergsgymnasiet – information till elever och vårdnadshavare

UPPDATERAT 2020-03-17 klockan 16.30

Från och med onsdag 18 mars övergår all undervisning för elever på Ållebergsgymnasiet till distansundervisning.

Beslutet gäller inte i nuläget för Gymnasiesärskolan.

Detta är inte ett extra skollov, utan du som elev förväntas ta ansvar för dina studier på hemmaplan. Följ informationen via itslearning - ändringar och tillägg publiceras där löpande.

Information och frågor och svar om distansundervisning finns på www.allebergsgymnasiet.selänk till annan webbplats

Översättning av information till elever och vårdnadshavare

Lärcenter – Information till elever och studenter

UPPDATERAT 2020-03-17 klockan 16.30

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kommunala vuxenutbildningar och yrkeshögskolor, går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Kompetens- och arbetslivsnämnden har beslutat utifrån dessa rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Från onsdag 18 mars har Lärcenter ingen undervisning i sina lokaler. Studiemiljöer, Studieverkstan, Räknestugan och Tysta rummet kommer att hållas stängt.

Lärare i tjänst ansvarar för att hålla kontakt med elever i pågående kurser. Alla elever har ansvar för att ta del av information från lärare och Lärcenter.

 • Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig enligt information på Lärcenters hemsida.
 • Lärcenters bibliotek är endast öppet för utlån av böcker. Datorer, iPads och referenslitteratur lånas inte ut under denna tid.

Nämndens beslut om distansundervisning LärcenterPDF

Musikskolan – inställd gruppundervisning

UPPDATERAT 2020-03-17 klockan 18.30

Från och med onsdag 18 mars ställs all gruppundervisning in.

Det berör bl.a. följande kurser:

 • Karusellen
 • Spädbarnsrytmik
 • Dans
 • Drama
 • Bild
 • Sånggrupp
 • Gitarrgrupp
 • Drill
 • Orkestrar
 • Alla övriga ensembler och grupper

Berörda elever får mer information från sina respektive lärare på Musikskolan. Detta beslut gäller tills vidare.

Så här minskar vi smittspridning i grundskolor och förskolor

UPPDATERAT 2020-03-17

Barn- och utbildningsförvaltningen följer råden för att minska smittspridning av coronavirus i grundskolor och förskolor.

Grundskola

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Förskola

Om ett barn insjuknar under dagen kontaktar personalen barnets vårdnadshavare för att barnet snarast ska hämtas.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Skolan fyller dessutom en viktig funktion även i det sociala perspektivet.

Information om tillfälliga förändringar i skolmaten

UPPDATERAT 2020-03-17

I ett försök att minska smittspridningen av covid-19 kommer det under en period att vara vissa förändringar i servering av och innehåll i skolmaten. I skolrestaurangen kommer det under lunch endast att serveras varm mat. Eleverna tar inte tallrikarna själva, utan kockarna kommer att ta en tallrik och lägga upp maten och sedan lämna över tallriken till eleven. Det kommer inte att serveras något salladsbord eller bröd under den aktuella perioden.

Fritidshem

Vid frukost och mellanmål kommer kockarna och fritidshemspersonalen att hjälpas åt att servera. Vad gäller innehållet i frukost och mellanmål kommer ingen förändring att ske.

Ytterligare information kommer om förutsättningarna förändras.

Information till vårdnadshavare

UPPDATERAT 2020-03-12

Vi får många frågor från vårdnadshavare med anledning av coronaviruset covid-19. Det är självklart att man som vårdnadshavare känner oro och därför är det extra viktigt att lyssna på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följa dem.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till mycket hög. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda symtom, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras framförallt till de som är mest sårbara, sjuka och äldre.

Vi har alla ett ansvar som enskilda att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning genom att vara vaksam på symtom och kontakta vården genom 1177 om man vet med sig att man varit i kontakt med en smittad eller rest i andra länder. En självklarhet är också följa de generella råden att ha god handhygien, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om man är sjuk.

Falköpings kommun håller öppet förskolor och skolor som vanligt och vi uppmanar att följa rekommendationen att friska barn och elever går till skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Vi följer utvecklingen och kommer att göra de insatser som krävs, utifrån de rekommendationer som myndigheterna ger. Vi informerar eventuella åtgärder och uppdaterad information via Unikum, itslearning och här på www.falkoping.se

Förskola och skola

UPPDATERAT 2020-03-12

Förskolor och grundskolor i kommunen håller öppet som vanligt och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola länk till annan webbplatsom den nya sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats