Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-07-10

Ser över möjligheten att kunna erbjuda lantbrukare betesmark till sina djur

PRESSMEDDELANDE

Sommarens torka slår hårt mot lantbrukarna. Vi ser över möjligheten att kunna erbjuda dem betesmark eller höskörd på en del större gräsytor i de naturområden som kommunen sköter.

Med anledning av sommarens torka har många djurhållare svårt att hitta tillräckligt med foder och riskerar att behöva slakta sina djur på grund av foderbrist. Vi ser därför över vilka möjligheter det finns att erbjuda dem betesmark eller höskörd på de allmänna större gräsytor som kommunen sköter.

Karola Svensson

Karola Svensson (C), kommunalråd

– Jag är som så många andra oroad över djurhållarnas situation i år. Vi kan inte råda över vädret, men genom att upplåta dessa ytor för skörd eller bete hoppas jag att vi ändå kan bidra till att ett antal djur får tillräckligt med foder, säger Karola Svensson (C), kommunalråd.

De aktuella ytorna används normalt inte på detta sätt. De lantbrukare som får möjlighet att nyttja marken för bete eller höskörd får själva se över ytan, då det kan finnas stenar och annat olämpligt i gräset. Lantbrukarna får skörda på egen bekostnad och använda fodret till egna djur. Fodret får inte säljas vidare.

Har du mark som inte används för tillfället?

Om du som företagare eller markägare har mark du inte använder för tillfället, eller har mark som ligger i träda, och vill erbjuda djurhållare den kan du kontakta oss på kommunen. Kenneth Ågren, arbetsledare på park- och gatuavdelningen, samordnar tillgänglig mark under sommaren. Kenneth kontaktas på kenneth.agren@falkoping.se

Önskar du mark?

Du som önskar mark kontaktar också Kenneth på kenneth.agren@falkoping.se. I mejlet skriver du:

  • besättning och behov
  • SE-nummer
  • kontaktuppgifter