Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-09-28

Conny Johansson har avlidit

Pressmeddelande

I dag avled kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson efter en tids sjukdom. Han har ingått i kommunens politiska ledning sedan 2008, men hans politiska gärning i Falköpings kommun sträcker sig över 25 år.

Conny Johansson har haft ett stort antal politiska uppdrag för Socialdemokraterna i Falköping. Dels i kommunens egna nämnder, utskott och kommunala bolag, men han har också haft uppdrag i regionala styrelser och bolag. De senaste åren har Conny Johansson även haft ett starkt engagemang på nationell nivå. Han ville skapa uppmärksamhet, och påverka regeringen, i frågor som gäller social hållbarhet och mottagandet av flyktingar.

Conny Johansson blev 58 år och sörjes närmast av sina tre söner, mor och syster.

Politiska uppdrag i 25 år

År 1992 blev Conny Johansson ersättare för socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden. Två år senare tog han plats som ledamot i kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och kommunfullmäktige. Från 1998 har han verkat som politiker på heltid. Först som oppositionsråd och sedan som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande från 2008. Då bildades en helt ny politisk majoritet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna. Från 2014 har Conny Johansson varit kommunstyrelsens ordförande.

Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, är tillsvidare ordförande tills en ny utses.

Uppdrag på kommunal nivå

Förutom de politiska uppdrag som nämns ovan har Conny Johansson under olika perioder bland annat varit ordförande för krisledningsnämnden och folkhälsorådet, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och räddningsnämnden samt ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden. Han har även varit vice ordförande i Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighets AB Mösseberg, Green Market Sweden AB samt ledamot i Hotellfastigheter i Falköping AB, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet. Dessutom har han varit kommunens ombud/representant i Ekehagens forntidsby AB, Falbygdens Energi AB och Falköping Nu.

Uppdrag på regional nivå

På regional nivå har Conny Johansson under olika perioder bland annat varit kommunens ombud i Kommunförbundet Skaraborg (förbundsfullmäktige), Kommuninvest, West Sweden och Västtrafik AB. Han har även varit ledamot i Livsmedelssamverkan i Skaraborg, Miljösamverkan östra Skaraborg och Skaraborgsvatten.