Publicerad: 2019-09-06

Renspolning av vattenledningssystemet i Stenstorp

Pollex AB kommer under perioden oktober–november 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Stenstorp, på uppdrag av kommunen. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten.

När och var?

Arbetet beräknas pågå mellan vecka 40–45, från 1 oktober fram till början av november 2019. Spolningen kommer att utföras på måndagar, tisdagar och onsdagar mellan 8:00–18:00.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan torsdagen veckan innan spolningen kommer att ske. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett bra vatten utan missfärgningar i era vattenkranar.

Påverkan hos kunder

Fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Rekommendationer

  • Drick inte starkt missfärgat vatten och använd inte i matlagning.
  • Spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och få bort missfärgning.
  • Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
  • Tvätta inte vit tvätt om vattnet är brunt då det kan sätta sig i kläderna.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolningen pågår. Första veckan av spolningen, med start 1 oktober, är chansen stor att det kan vara brunt vatten i stora delar av Stenstorp.

Hur görs spolningen?

Den metod som används innebär att luft och rent vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet tar bort beläggningar av slam och missfärgningar i röret. Inga kemikalier används vid spolningen.

Är du utan vatten?

Vi kommer att placera två vattentankar som man kan tappa vatten ur om man står utan rent vatten. Den ena vattentanken kommer att vara placerad vid affären i Stenstorp, på östra sidan av järnvägen. Den andra kommer att stå vid Forums parkering på västra sidan av järnvägen.

Har du frågor?

För generella frågor om arbetet med renspolningen, vänligen kontakta Falköpings kommun kundtjänst för VA på telefon 0515-88 52 70.

Har du andra frågor som rör spolningen, kontakta Adam Bengtson, POLLEX AB, på telefon 070-598 30 49.