Publicerad: 2018-10-26

Kommunfullmäktiges möte den 29 oktober

Kommunfullmäktigesalen med en textilbonad i bakgrunden och tomma stolar i förgrunden

På måndag intas stolarna av de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.

Måndag 29 oktober kl. 18.30 sammanträder ledamöterna i nya kommun­fullmäktige för första gången. Då väljs bland annat ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och valberedningen samt ordförande, förste vice ordföran­de och andre vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valberedningen.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning leds det första mötet av ålderspresidenten, som den här gången är Ingvor Bergman (S). Mötet äger rum i stadshuset och är öppet för allmänheten. Det direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på WebbTVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Det nya kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och 30 ersättare. De är valda till och med den 15 oktober 2022 och kommer att besluta om kommunens budget, verksamhet och organisation. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fördelat mandaten efter hur valresultatet blev i september.

Socialdemokraterna (16 ledamöter)

Dan Gabrielsson (S)
Ingvor Bergman (S)
Patrik Björck (S)
Susanne Larsson (S)
Niclas Hillestrand (S)
Johanna Svensson (S)
Roger Lundberg (S)
Lina Ahl (S)
Kelesh Hussein (S)
Heléne Svensson (S)
Henric Hagberg (S)
Hanna Nord (S)
Alex Bergström (S)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Fredy Neüman (S)
Lisbeth Ek (S)

Sverigedemokraterna (9 ledamöter)

Johanna Johansson (SD)
Christopher Münch (SD)
Jonas Larsson (SD)
Marita Ljus (SD)
Sonja Eriksson (SD)
Milada Wurm (SD)
Gerhard Carlsson (SD)
Per Magnusson (SD)
Tommy Almgren (SD)

Moderaterna (8 ledamöter)

Adam Johansson (M)
Ed Kahrs (M)
Christina Jorméus (M)
Sture Olsson (M)
Morgan Billman (M)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Anders Winlöf (M)
Elias Assio (M)

Centerpartiet (7 ledamöter)

Karola Svensson (C)
Niclas Fällström (C)
Hans Johansson (C)
Wanja Wallemyr (C)
Göte Andersson (C)
Lovisa Wennerholm (C)
Zahra Igal (C)

Kristdemokraterna (5 ledamöter)

Dan Hovskär (KD)
Allan Bjärkhed (KD)
Debora Josefsson (KD)
Michael Kristiansson (KD)
Maria Bruckshaw (KD)

Vänsterpartiet

Erik Kyrkander (V)
Jessica Thunander (V)
Elisabeth Klang (V)

Liberalerna (2 ledamöter)

Annika Carp (L)
Anna-Brita Fransson (L)

Miljöpartiet (1 ledamot)

Camilla Funke (MP)

 

Ersättare i kommunfullmäktige

Thomas Svensson (S)
Marie Post (S)
Corry Thuresson (S)
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)

Jörgen Larsson (SD)
Matti Qvist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)

Pema Malmgren (M)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)

Rune Lennartsson (C)
Christiane Uhle (C)
Helén Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)

Gary Linneusson (KD)
Angela Joelsson (KD)
Anna-Sara Ståtenhag (KD)

Emil Estébanez (V)
Iowan Hedendahl (V)

Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)

Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Nämndernas ledamöter och ersättare 2019-2022

Måndag 17 december väljer kommunfullmäktige bland annat ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg samt vilka som ska bli ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i respektive nämnd.