Publicerad: 2018-11-02

Ny kommunstyrelse vald

Vid sammanträdet med kommunfullmäktige den 29 oktober valdes en ny kommun­styrelse, en ny valberedning och vilka personer som ska ingå i presidiet för kommun­full­­mäktige. Deras uppdrag påbörjas från och med den här veckan och pågår mandatperioden 2019–2022.

Kommunfullmäktiges presidium

Följande personer valdes till kommunfullmäktiges presidium.

Patrik Björck (S), ordförande
Allan Bjärkhed (KD), 1:e vice ordförande
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen

Följande personer valdes till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Ledamöter

Dan Gabrielsson (S), ordförande
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande
Adam Johansson (M), 2:e vice ordförande
Ingvor Bergman (S)
Johanna Svensson (S)
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Marita Ljus (SD)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Hans Johansson (C)
Niclas Fällström (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)

Ersättare

Susanne Larsson (S)
Wanja Wallemyr (C)
Pema Malmgren (M)
Roger Lundberg (S)
Henric Hagberg (S)
Kelesh Hussein (S)
Arild Svensgam (SD)
Gerhard Carlsson (SD)
Sture Olsson (M)
Zahra Igal (C)
Allan Bjärkhed (KD)
Debora Josefsson (KD)
Camilla Funke (MP)

Valberedningen

Följande personer valdes till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Ledamöter

Ulf Eriksson (C), ordförande
Thomas Fredriksson (KD), 1:e vice ordförande
Pema Malmgren (M), 2:e vice ordförande
Corry Thuresson (S)
Marie Post (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Niclas Hillestrand (S)
Marita Ljus (SD)
Jonas Larsson (SD)
Lennart Falegård (L)
Hillevi Wallgren (C)
Ulla-Britt Merkell (KD)
Inger Lilja (V)

Ersättare

Agne Arnesson (C)
Daniel Sigfridsson (KD)
Lena Sjödahl (M)
Bengt Lundkvist (S)
Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S)
Kovan Akrawi (S)
Heléne Svensson (S)
Jens Larsson (SD)
Gerhard Carlsson (SD)
Johan Eriksson (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Roland Wanner (MP)

Nämndernas ledamöter och ersättare 2019-2022

Måndag 17 december väljer kommunfullmäktige bland annat ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg samt vilka som ska bli ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i respektive nämnd.