Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-09-28

Mia Wallengren får Visions MR-pris!

Visions nationella pris för Mänskliga rättigheter 2018 tilldelas Mia Wallengren, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. Hon får priset för sitt inspirerande och systematiska arbete för mångfald och jämlikhet på sin arbetsplats. − Jag är otroligt glad, rörd och tacksam över detta fina pris som jag delar med mina fantastiska medarbetare. Att de har valt att nominera mig känns överväldigande och en bekräftelse på att det ledarskap jag tror på, fungerar i praktiken!

mia wallengren med sitt pris

Mia Wallengren har under sina tre år som förvaltningschef tagit initiativ till och genomfört utbildningar och kompetenshöjande insatser kring mångfald, inkludering och jämlikhet för personal, ledningsgrupp och fackliga representanter.

Större delaktighet

Insatserna har följts upp på arbetsplatsträffar och kunskapen får genomsyra organisationen på olika sätt. Bland annat genom samtal om värdegrund och hur fler kan inkluderas i de verksamheter som förvaltnignen driver och ansvarar för. På detta sätt har personalen blivit mer delaktig i processen och upplever en större känsla av delaktighet.

Alla är lika viktiga!

− Jag är övertygad om människors lika värde och på vår arbetsplats vill jag att alla ska känna sig lika viktiga. De ska ha mod att våga testa och ta initiativ för att kunna erbjuda verksamhet som medborgarna efterfrågar. Då får vi en organisation i rörelse och medarbetarna upplever en större tillfredsställelse på jobbet, säger Mia Wallengren.

Prisutdelning på Visions förbundsmöte

Prisutdelningen har skett i dag, fredag 28 september kl. 13.00, vid en ceremoni på fackföreningen Visions förbundsmöte i Solna.
− Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma en chef som jobbar systematiskt med mångfald och inkludering på alla nivåer på arbetsplatsen, och som inspirerar sina medarbetare. Arbetet är en viktig nyckel för att öka tillgängligheten och kvaliteten i välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Visions motivering

Juryn, som består av Visions förbundsstyrelse, med biträde av RIM (Rådet för integration och mångfald), ger följande motivering till 2018 års pris.

Mia står upp för det hon tror på och är stadig i sin övertygelse om alla människors lika värde. Hon säger ifrån när något är fel och inspirerar sina medarbetare att göra detsamma. Hon prioriterar utvecklingsarbete kring jämlikhet och jämställdhet genom att investera i utbildningar, lägga gott om tid på värdegrundsarbete och hon gör allt detta tillsammans med sina anställda. Mia är ett utmärkt exempel på hur en chef ska tänka kring och arbeta med mänskliga rättigheter och mångfald.