Publicerad: 2019-02-21

Medborgarlöftet för 2019 är undertecknat

Medborgarlöftet till invånarna i Falköpings kommun är att under 2019 kommer polisen och Falköpings kommun särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga och arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken.

Medborgarlöftet undertecknas varje år och är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialog, statistik och trygghetsundersökningar får vi fram en lägesbild som visar vad vi särskilt behöver fokusera på. Detta blir då ett medborgarlöfte till våra invånare.

Tack till alla som varit med och bidragit till att skapa lägesbilden genom undersökningar och dialog under 2018.

Brottstatistik visar att narkotikaanvändandet bland unga ökar och polisens medarbetarundersökning visar att narkotikabrott är ett av deras största arbetsområden. Det är viktigt att i tidigt skede få grepp om narkotikaanvändandet bland unga så att de inte dras in i ett långvarigt missbruk.

Trygghetsndersökningar har också visat att trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet. Höga hastigheter, rattfylleri och buskörning bland annat bidrar till en otrygg miljö.

Så här arbetar vi för att löftet ska uppfyllas

  • Öka tryggheten i Wetterlin- och Dotorpsområdet genom ökad närvaro av polis och kommunal personal. Tillsammans ska vi arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande missbruk.
  • Undersökningar och regelbundna kontroller för att anpassa trafikmiljön för att förhindra felbeteenden i trafiken.
bild på undertecknande av avtalet

Kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson, lokalpolisområdeschef Jan Hellnevi, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson och kommunpolis Anna-Lena Mann vid undertecknandet av medborgarlöftet.