Publicerad: 2019-09-20

Kommunfullmäktiges möte 30 september 2019

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 30 september i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 30 september 2019 kl. 18.30.
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

 • Förändring av budgetram
  för arbetet med informationssäkerhet
 • Avtal om markanvisning
  med Götenehus AB för del
  av Tåstorp 7:7, Fåraberget
  etapp 2 A, del 2
 • Kommunfullmäktiges
  sammanträdesdagar år
  2020
 • Val till kommunala förtroendeuppdrag
 • Nyval av tekniska nämndens
  presidium

Se hela föredragningslistanöppnas i nytt fönster

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.