• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Publicerad: 2020-03-23

Kommunfullmäktiges möte 30 mars 2020

Förtroendevalda politiker sitter i salen för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 30 mars i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 30 mars 2020 kl. 18.30.
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Motion om att genomföra en folkomröstning om den planerade byggnationen av en ny högstadieskola i Falköping
  • Motion om att avbryta inventeringen av enskilda avlopp
  • Riktlinje för förebyggande arbete med ANDTS-frågor - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
  • Förnyelse av borgensförbindelse med Kommuninvest
  • Kostnad för ombyggnation av Ranliden

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.