Publicerad: 2018-10-22

Kommunfullmäktiges möte 29 oktober 2018 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 oktober i Stadshuset. Sammanträdet är det första för den nya mandatperioden. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 29 oktober 2018 kl. 18.30
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

 • Information om Raoul Wallenberg Academys utmärkelse "Årets medmänskliga kommun"
 • Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
  i kommunfullmäktige
 • Val av kommunstyrelse och dess ordförande, förste vice ordförande
  och andre vice ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning och dess ordförande,
  förste vice ordförande och andre vice ordförande
 • Besvarande av motion om föreningsbidrag för fysisk aktivitet och social stimulans för våra äldre
 • Försäljning av del av Friggeråker 25:8 till Jula Logistics AB

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.