Publicerad: 2020-05-19

Kommunfullmäktiges möte 25 maj 2020

Förtroendevalda politiker sitter i salen för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 25 maj i Pingstkyrkan. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Måndag 25 maj 2020 kl. 18.30.
Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping

Observera plats!

Sammanträdet är öppet för allmänheten, men på grund av coronapandemin uppmanas du att följa mötet på distans.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Motion om att utdrag från belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg
  • Tilläggsavtal till markanvisning Marjarps logistikområde del av Friggeråker 25:8
  • Revisionsberättelser och prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbunden

Fullständig föredragningslista finns på kommunens hemsida www.falkoping.se/politiklänk till annan webbplats

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.