Publicerad: 2018-09-17

Kommunfullmäktiges möte 24 september 2018 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 24 september i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 24 september 2018 kl. 18.30
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Besvarande av motion om ett Falköping som värnar alla barn
  • Besvarande av motion om att förlänga bussturer på Norra Bestorp
  • Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 och utbetalning för år 2019
  • Markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för kvarteret Diamanten

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.