Publicerad: 2020-05-04

Första dagen på jobbet ­– möt kommundirektör Pia Alhäll

Idag gör Pia Alhäll sin första dag på nya jobbet som kommundirektör i Falköpings kommun. Hon ser mycket fram emot sitt nya uppdrag och beskriver Falköping som en stark kommun med mycket drivkraft och god vilja.

Från vänster: Ingvor Bergman, oppositionsråd, Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Pia Alhäll, kommundirektör

Från vänster: Ingvor Bergman, oppositionsråd, Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Pia Alhäll, kommundirektör.

Första dagen på nya jobbet betyder många möten, teknik som ska fixas och en telefon som ringer. Det första mötet för dagen är politisk beredning med kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson, förste vice ordförande Karola Svensson och oppositionsråd Ingvor Bergman.

- Det känns mycket bra att få välkomna Pia till Falköping, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Formen av ledarskap som hon står för, den energi och de erfarenheter hon har med sig är precis det vi behöver i det förändringsarbetet vi går in i nu framöver.

Pia har lång erfarenhet som ledare och chef och är väl bekant med kommunal verksamhet och organisation. Inom kommunal verksamhet har hon arbetat både som rektor och chef och kommer närmast ifrån Stenungsunds kommun där hon arbetat som chef för sektor utbildning. Hon kommer från början från Trollhättan, är utbildad ekonom i botten och bor sedan 4 år tillbaka i Göteborg.

- Jag har fått ett så trevligt bemötande här idag och känner mig verkligen välkommen, säger Pia Alhäll.

Även om chefsuppdragen har varit många genom åren så är uppdraget som kommundirektör nytt för Pia. Det har funnits i tankarna en tid och en tidigare chef inspirerade henne till att ta steget. Att det blev Falköping är för att att det är viktigt för henne att arbeta i en kommun som har kraft och möjlighet att leva vidare som en bra kommun, och hon har hört mycket gott om Falköping. Kommunens organisation med den breda verksamheten och den politiska styrningen ser hon mycket spännande och utmanande. Hon vill jobba för att alla verksamheter arbetar med stöd av varandra och utvecklas tillsammans i en enad riktning genom tillitsbaserad styrning.

- Här finns en kraft och ett unikt politiskt samarbete som visar på vilja, och det är där jag vill att en kommun ska vara, säger Pia Alhäll. En kommun är till viss del som två världar, den politiska och verksamheten, det gäller att få ihop dem och skapa samförstånd.

Den första tiden tänker Pia koncentrera sig på att få så mycket kunskap som möjligt om Falköpings kommun, organisationen, arbetssätt, människor, kultur och geografi. Hon tänker ta sig tid att inte agera för snabbt utan jobba smart och lyssna in och känna in organisationen. Att börja sitt nya arbete i en tid där hela världen har utmaningen att hantera spridningen av coronaviruset är givetvis annorlunda. Hon ser att frågorna och utmaningarna är samma i kommunerna runtom i Sverige och det gäller att arbeta tillsammans och följa rekommendationer och beslut från myndigheter och regering.