Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-06-05

Falköpings kommun får ny politisk majoritet

Den nuvarande majoriteten som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har splittrats. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inlett ett nytt samarbete – de har tillsammans 26 av 51 mandat i kommunfullmäktige, vilket innebär att de bildar ny politiskt majoritet i Falköpings kommun.

Partierna i den nya majoriteten har inkommit med en skrivelse där de begär nyval till de olika nämndernas presidium. Kommunstyrelsen beslutade onsdag 5 juni att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra nyval av nämndernas presidier. Presidiet i varje nämnd består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Detta beslut innebär inga förändringar i vilka som sitter som ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Kommunfullmäktiges nästa möte är den 24 juni 2019.

Följande nämnder berörs av nyvalet

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Kompetens- och arbetslivsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Valnämnden
  • Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (En gemensam nämnd för kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Här väljs endast ny ordförande då det är den posten Falköpings kommun innehar.)