Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-08-21

Falköping är Sveriges första medmänskliga kommun

Raoul Wallenberg Academy delar i år ut utmärkelsen "Årets Medmänskliga Kommun" för första gången och priset går till Falköpings kommun för sitt stora engagemang och förmåga att bygga ett inkluderande samhälle med fokus på medmänniskan.

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Falköpings kommun kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i kommunen.

Falköpings kommun ser att samhällsutmaningarna kräver nya sätt att arbeta. Utmaningarna handlar om globalisering, migration och urbanisering. För att möta detta fokuserar Falköping på delaktighet och medskapande. Ett långsiktigt och målmedvetet förändringsarbete har inletts för en hållbar inkludering. Falköping arbetar över gränser och med ett helhetsperspektiv för att skapa arbetssätt internt, för att sedan kunna involvera och arbeta tillsammans med alla delar av samhället.

Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom insatsen “Unga tar ordet”, där unga timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköpings kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafter och idéer som finns bland kommuninvånarna.

– Falköpings kommun strävar efter att arbeta med och inte för människor. Det är härligt att se kraften växa när människor deltar i arbetet och är med och tar ansvar. Detta är medskapandets kraft! Öppenheten och tilliten är central i vårt arbete. Alla våra medarbetare är viktiga kuggar i maskineriet. Varje dag är vi alla med och förändrar världen och det är stort, säger Katarina Andersson, kommundirektör.

– Vi vill med priset inspirera och motivera Sveriges kommuner till att sträva mot en verksamhet som präglas av mänskliga rättigheter genom att arbeta aktivt för dess skydd och främjande. Vi ser att Falköpings kommun medverkar i arbetet med att stärka det nationella skyddet för mänskliga rättigheter, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy delar ut priset under ceremoni på Hotel Rival i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti - Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Under ceremonin delas även priserna Raoul Wallenbergpriset, utmärkelsen Ungt Kurage och Årets changemaker ut.

Fira Raoul Wallenbergs dag i Falköping måndag 27 augusti

länk till annan webbplats

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör de genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt. Raoul Wallenberg Academy (RWA) grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Varje år deltar över 8 000 ungdomar aktivt i olika projekt och ledarskapsutbildningar, spridda över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når de mångdubbelt fler.

Kontaktperson

Catharina Ung, kommunstrateg för hållbar utveckling
catharina.ung@falkoping.se
0515-88 50 79, 0725-49 98 57