Publicerad: 2020-07-16

Enkät - Har Coronapandemin förändrat ditt friluftsliv?

Göteborgs universitet och Göteborgsregionen gör en kartläggning av hur friluftslivet i Västra Götaland har påverkats av Coronapandemin. Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen påverkas av den rådande Coronapandemin genom att svara på enkäten.

bild natur

Vistas du i naturen på ett eller annat sätt här i Västra Götaland? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftslivet och dina vistelser i naturen påverkas av den rådande Coronapandemin. Ditt bidrag är värdefullt och ökar förståelsen för hur vi kan bibehålla kvaliteten i våra naturområden även när besökstrycket är högt så att kommuner och andra aktörer kan ha beredskap för detta.

Frågorna i enkäten riktar sig till alla ni som uppehåller er i Västra Götaland under sommaren och hösten 2020 och tar ca. 6-10 min att fylla i. Enkäten innehåller både en kartläggningsdel där du får rita eller pricka in de naturområden du använder och svara på frågor om den specifika platsen, men också mer allmänna frågor kring hur Coronapandemin påverkat ditt friluftsliv och hur du vistas i naturen.

Kartläggningen genomförs av Göteborgs universitet och Göteborgsregionen inom ramarna för forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors. Enkäten pågår fram till den 31 oktober 2020.