Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-12

Alla namn ska kontrolleras

Bild på lådan med namnunderskrifterna

Måndagen den 8 maj överlämnades ett folkinititativ till de förtroendevalda politikerna i kommunstyrelsen. Nu väntar ett idogt arbete för att kontrollera alla underskrifterna.

Initiativtagarna vill, genom ett folkinitiativ, att en folkomröstning om skolorganisationen genomförs. Man anser att processen med att ta fram ett förslag har gått till på ett felaktigt sätt och vill att den görs om. Enligt kommunallagen får ett ärende om att hålla en folkomröstning väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

- Det som nu väntar för tjänstepersonerna på kommunen är att gå igenom och kontrollera de cirka 2800 namnunderskrifterna som lämnats in. Detta görs för att säkerställa att det är tillräckligt många behöriga underskrifter för att väcka frågan om en folkomröstning i fullmäktige, förklarar kanslichef Linda Karelid.