Publicerad: 2019-01-15

På grund av snön pausar arbetet på Parkgatan och tas upp igen när väder och vind så tillåter.

Avstängning Parkgatan

Som ett led i att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, främst våra skolungdomar, kommer en gång- och cykelväg anläggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan samt att tre passager byggs om. För närvarande pågår anläggandet av gång- och cykelvägen utmed Parkgatan på sträckan mellan Hwassgatan och Storgatan vilket innebär att gatan stängs av helt vissa sträckor i taget. Först stängs trafik av från korsningen mellan Parkgatan och Storgatan en bit nedåt Hwassgatan. Om snön inte hindrar att arbetet fortsätter efter helgerna flyttas avstängningen närmare Hwassgatan.

TA-plan

Arbetet med att ordna trafiksäkra passager och en ny gång- och cykelväg utmed Parkgatan fortlöper. Framkomligheten är under byggtidens olika skeden något begränsad och in- och utfarter på sträckan kan påverkas något. Vi hoppas på överseende med detta. Vill du läsa mer finns information under länken Kommunala Byggprojekt

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoing.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se