Publicerad: 2019-11-26

Nya förhöjda cykelpassager på Torstensonsgatan och Rangatan, trafik in och ut på gatorna leds tillfälligt om med start fredagen den 29 november.

Under hösten har Rantenrondellen fått förhöjda passager i syfte att sänka farten. Detta för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och då främst för våra skolbarn. Nästa steg är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utmed Scheelegatan som också är ett frekvent använt stråk. Arbetet utförs av entreprenör.

Fredagen den 29 november startar arbetet med att anlägga en förhöjd passage på Torstensonsgatan. Arbetet tar några dagar och flyttar sedan till Rangatan. Detta medför att de boende, transporter in i området och de som arbetar i området hänvisas annan väg under tiden. Omledning av trafik startar måndag den 2 december på morgonen och sker tillfälligt via utmärkt gång- och cykelbana. Information lämnas av entreprenören om alternativ in- och utfart från området.

Avstängd gata

För dem som endast arbetar i området rekommenderas att korttidsparkeringen vid resecentrum används för parkering under tiden som Rangatan är avstängd.

Hänvisning parkering

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Håkan Gustafsson
E-post hakan.gustafsson@falkoping.se
Telefon 0515-88 50 00

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se