Publicerad: 2019-09-19

Nu återstår endast asfaltering av rondellen vilket utförs med start torsdagen den 17 oktober klockan 06:00 då hela rondellen stängs av helt för trafik fram till lunchtid på fredagen den 18 oktober. Begränsningar i framkomlighet kan även beröra gående och cyklister.

Rantenrondellen avstängd

Ranten-rondellen är en viktig knutpunkt som binder samman flera promenad- och cykelstråk och vi gör detta för att hastighetssäkra de övergångsställen som ligger i korsningen. Arbetet påbörjades i augusti och nu återstår endast asfaltering av rondellen. Falköping kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter, och byggnationen utförs i kommunens egen regi.

Vi hoppas på överseende och tålamod med de eventuella olägenheter eller störningar som kan uppstå under de två dagar som asfaltering och målning görs.

Arbetet har utförts i fyra etapper om drygt en vecka vardera. Det som nu återstår är att asfaltera hela rondellen. För att kunna utföra asgfalteringen på ett effektivt sätt och för att inte äventyra asfaltsläggarna säkerhet under arbetets gång stängs hela rondellen av för trafik. När asfalteringen är utförd ska den även härda och målas och även då behöver hela rondellen hållas avstängd. Eftersom det alltid är en risk att ställa ut avstängningsmaterial hålls rondellen avstängd under båda arbetena även om arbetena inte pågår kontinuerligt under tiden som rondellen är avstängd. Torsdag den 17 oktober klockan 06:00 stängs samtliga tillfarter till Rantenrondellen av helt för trafik. Ranten-rondellen öppnas sedan för trafik igen fredagen den 18 oktober framåt lunchtid.

Även gående och cyklister kan beröras av avstängningarna. Följ därför de skyltar och anvisningarna som finns på platsen. Vill du veta mer om projektet kan du läsa mer under Kommunala byggprojekt.

Kontakt (dagtid vardag 08.00-16.00)

Håkan Gustavsson, gatuingenjör
hakan.gustafsson@falkoping.se
0515-88 50 00

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se