Publicerad: 2018-08-03

Korsningen Hwassgatan/Sköttningsvägen kommer åter att stängas av för att kunna färdigställas

Kommunen arbetar för att öka trafiksäkerheten, framför allt, för oskyddade trafikanter. Korsningen mellan Hwassgatan och Sköttningsvägen kommer därför att byggas om. I samband med detta byter VA ut de ledningar som är lokaliserade till korsningen. Det är ett omfattande arbete och för att kunna minimera byggtiden och den störning i trafiken som kan uppkomma kommer korsningen att stängas av helt. Genomfartstrafik, gående och cyklister hänvisas enligt bild nedan. Avstängningen kommer även denna gång att vara under cirka en månads tid.

Avstängning Hwassgatan och Sköttningsvägen

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se