Publicerad: 2018-09-04

Korsningen Hwassgatan/Sköttningsvägen öppnas åter för trafik när arbetet går in i sista skedet.

Hwassgatan och Sköttningsvägen öppnas åter för trafik

Kommunen arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten inom kommunen. Under sommaren har korsningen Hwassgatan och Sköttningsvägen byggts om med farthinder och ny belysning. Nästa steg är två passager i anslutning till infarterna till det nya bostadsområdet. Trafik på Hwassgatan stängs av mellan infarterna och den nya bostadsgatan används för att leda trafiken under tiden.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se