Publicerad: 2018-11-13

Parkgatan är stängd i sydlig riktning mellan Trädgårdsgatan och Storgatan

Parkgatan enkelriktad trafik

Det endast möjligt att köra i nordlig riktning på sträckan mellan Storgatan och Trädgårdsgatan medan arbetet med en ny gång- och cykelväg pågår. Som ett led i att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, främst våra skolungdomar, kommer en gång- och cykelväg anläggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan samt att tre passager byggs om. För närvarande pågår anläggandet av gång- och cykelvägen.

Arbetet med att ordna trafiksäkra passager och en ny gång- och cykelväg utmed Parkgatan fortlöper. För närvarande pågår arbetet med att anlägga gång- och cykelväg på sträckan mellan Storgatan och Trädgårdsgatan. Under tiden är sträckan enkelriktad och trafik är endast möjlig i nordlig riktning (från Hwassgatan och mot Odengatan). Framkomligheten är därför något begränsad och in- och utfarter på sträckan kan påverkas något. Vi hoppas på överseende med detta. Vill du läsa mer finns information under länken Kommunala Byggprojekt

Parkgatan TA-plan 1
Parkgatan TA-plan 2

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoing.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se