Publicerad: 2018-12-10

Karlebygatan och Götavägen stängs av för trafik förutom för boende.

VA-arbetet på Götavägen går in i ett nytt skede. I samband med detta måste hela Karlebygatan stängas av samt sträckan på Götavägen mellan Slötagatan och Karlebygatan. Trafik för boende tillåts men tänk dock på begränsad framkomlighet och mindre parkeringsplatser under tiden. De boende ombeds i första hand att parkera på parkeringsområdet som finns vid Fredriksbergskyrkan och Återvinningsstationen på Hjalmarsrörsgatan. Trafik ut från Karlebygatan sker över gång- och cykelbanan men vänstersväng ut från området tillåts inte. För mer information hänvisas till projektsidan.

Karlebygatan och Götavägen

Kontakt (dagtid vardag klockan 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se