Publicerad: 2020-06-09

Infarten till torget stängs av och Östertullsgatan öppnas för enkelriktad genomfart i sommar

Även i år arrangeras Sommargatan i centrum. Det medför några ändringar i trafiken. Dotorpsgatan och Storgatan stängs av för trafik utom för varuleverans. Nytt i år är att Östertullsgatan öppnas för genomfart, dock enkelriktad väg.

I samband med att arbetet startar med att bygga upp Sommargatan onsdagen den 10 juni kommer de tillfälliga trafikregler som gäller under sommaren att börja gälla. Dotorpsgatan och Storgatan utmed torget stängs av för trafik men varuleveranser tillåts där det inte går lösa på annat sätt.

På Östertullsgatan kommer det vara möjligt med genomfart men sträckan kommer att vara enkelriktad. Det är möjligt att köra in från Trädgårdsgatan och ut på Nygatan men inte omvänt. På Östertullsgatan utökas antalet parkeringsplatser för personer med tillstånd för rörelsehindrade. I övrigt finns det gott om plats att parkera i närheten både på Hästbacken och på Prästgårdsgärde (infart från Hwassgatan - Landbogatan). Arrangemanget avslutas den 16 augusti.

Sommargatan, 2020, sommar, trafik, centrum, besöksmål, avstängning

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se