Publicerad: 2018-05-16

Götavägen stängs av mellan Dalagatan och Karlebygatan fram till slutet av juni

I samband med att VA-arbeten utförs, och en ny gång- och cykelväg anläggs utmed Götavägen, hålls gatan avstängd i etapper. Avstängningen rör just nu sträckan Dalagatan-Karlebygatan och beräknas pågå fram till slutet av juni 2018.

Projekt Götavägen har en egen sida med information under Kommunala byggprojekt där utförligare information om projektet presenteras.

Götavägen mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan, Falköping
Avstängning Götavägen