Publicerad: 2019-02-28

Den 1 mars ändras reglerna för tillåten parkering på Parkgatan, Storgatan och Götavägen.

Ändrade regler för parkering på Storgatan och på Parkgatan

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, främst för våra skolelever. En GC och passager anläggs utmed Parkgatan viket innebär att gatan smalnar av. På Parkgatan och Storgatan införs därför förbud att parkera på rödmarkerad sträcka från den 1 mars. För blåmarkerade sträckor ändras tillåten tid att parkera dagtid.

Nya regler för parkering på Götavägen

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, främst för våra skolelever. En GC och passager anläggs utmed Parkgatan viket innebär att gatan smalnar av. På Götavägens östra sida införs därför förbud att parkera på rödmarkerad sträcka från den 1 mars.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se