Publicerad: 2019-03-24

Begränsad framkomlighet på Sankt Sigfridsgatan

På grund av ett brådskande VA-arbete kommer framkomligheten att påverkas på Sankt Sigfridsgatan på sträckan mellan Wetterlinsgatan och Järnvägsgatan. Arbetet kommer att pågå under cirka åtta veckor om inget oförutsett sker. Vi hoppas på överseende med de störningar det kan medföra.

Avstängning Sankt Sigfridsgatan

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se