Publicerad: 2019-05-24

Arbetet på Parkgatan börjar att gå mot sitt slut. För närvarande pågår arbeten med passager vid Odengatan och i sista etappen flyttas arbetet till portalen in till Plantis samt den sista passagen norr om Torsgatan. Arbetet beräknas sedan vara klart i början av juni.

Vägarbete Parkgatan

Som ett led i att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, främst våra skolungdomar, kommer en gång- och cykelväg anläggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan samt att tre passager byggs om. För närvarande pågår anläggandet av de sista passagerna samt portalen in till Plantis.

Jönns Park

Arbetet med att ordna trafiksäkra passager och en ny gång- och cykelväg utmed Parkgatan fortlöper. Framkomligheten är under byggtidens olika skeden något begränsad och in- och utfarter på sträckan kan påverkas något. Vi hoppas på överseende med detta. Vill du läsa mer finns information under länken Kommunala Byggprojekt

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoing.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se