Sök pengar från Kulturidé

Har du en idé på en aktivitet eller verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och som gör att människor med olika bakgrund möts? Då kan du söka pengar från Kulturidé!

Syfte - vad ska idén/aktiviteten bidra till?

 • Ökad inkludering så att alla känner sig som en del av samhället
 • Social gemenskap och möten där olikheter berikar
 • Aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang
 • En meningsfull fritid och en god hälsa för Falköpings kommuns invånare
 • Särskilda idéer/aktiviteter som innebär ett nytänk och inte finansieras inom ordinarie verksamheter.

Vem kan söka?

 • Alla föreningar och organisationer med organisationsnummer och med en koppling till Falköpings kommun
 • Kommunala verksamheter kan söka i samverkan med en förening/organisation från den ideella sektorn
 • Enskilda personer kan söka med stöd från en organisation/förening

Vad gäller?

 • Du kan söka maximalt 50 000 kronor per år och idé/aktivitet. Du kan söka pengar tre gånger för samma idé/aktivitet. Vid ansökan till samma idé/aktivitet ser vi gärna en plan för hur fortsättningen ser ut.
 • Du måste söka pengar innan du genomför idén/aktiviteten
 • Idén/aktiviteten får gärna vara delfinansierad av den som söker genom exempelvis arbetstimmar eller pengar
 • Vi uppmundrar ansökningar där det finns en samverkan med andra
 • Vi uppmuntrar ansökningar där flera av syftena med Kulturidé uppfylls

Hur går det till?

 • Fyll i Kulturidtés ansökningsblankett som finns under E-tjänster och blanketter.
 • Styrgruppen för Kulturidé tar beslut om din ansökan vid något av sina möten som sker ca en gång per månad.
 • När idén/aktiviteten är genomförd ska den redovisas på en återrapporteringsrapport som finns under E-tjänster och blanketter.
 • Styrgruppen går igenom återrapporten på ett av sina möten. Därefter betalas pengar ut.