Sök pengar från Kulturidé

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet som gör att vi alla, oavsett bakgrund och erfarenheter, möts och känner oss inkluderade? I så fall kan du ansöka om bidrag från Kulturidé! Bidraget ska främja möten och skapa en meningsfull fritid för alla som bor, lever och verkar i Falköping.

Kriterier för att ansöka

 • Ideerna kan till exempel gälla att ordna en enstaka träff i hantverk, genomföra studiecirklar i matlagning eller kurs i cykling.
 • Du kan ansöka om bidrag på maximalt 50.000 kr.
 • Verksamheten får gärna vara delfinansierad av den sökande organisationen/verksamheten genom exempelvis arbetstimmar eller med ekonomiska bidrag.
 • Aktiviteten/verksamheten ska redovisas på särskild blankett efter utförd insats
 • Bidraget ska gå till aktiviteter/verksamheter som ligger utanför den ordinarie verksamheten
 • Bidrag kan sökas flera gånger

Vad ska aktiviteten bidra till?

 • Främja inkludering och att alla känner sig som en del av samhället
 • Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar
 • Möjligöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang
 • Främja en meningsfull fritid och en god hälsa för alla som bor, lever och verkar i Falköping

Vilka kan söka?

 • Alla organisationer/föreningar med organisationsnummer och med verksamhet i Falköpings kommun.
 • Enskilda personer men med stöd av en organisation/förening
 • Kommunala verksamheter i samverkan med en organisation från den ideélla sektorn

Så här ansöker du om pengar!

 • Fyll i formuläret på Kulturidés webbsida. Länk till sidan hittar du under Relaterade länkar nedan.
 • Styrgruppen för Kulturidé, som är ett projekt som initierats och finansieras av Folkhälsorådet i Falköping, tar beslut om din ansökan vid ett av sina möten i februari, maj, september eller november.