Flerårsplan

Flerårsplanen för 2018–2020 är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun. Planen beskriver kommunens vision om Det goda livet, uppföljningsarbete och omvärldsanalys samt de fyra prioriterade målen.

  1. Ett socialt hållbart Falköping
  2. Ett attraktivare Falköping
  3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
  4. Kvaliteten inom verksamheten ska öka

Läs mer i Flerårsplan 2018-2020 (22 sidor)PDF