Stadshusets reception

Stadshusets reception ska underlätta för kommuninvånarna att få svar om kommunens verksamhet.

Personlig service

Vi hjälper till med ärenden som till exempel:

  • Vägledning och information om kommunens verksamheter
  • Hitta rätt handläggare
  • Information till nyinflyttade
  • Visning av aktuella detaljplaner
  • Borgerlig vigsel

Öppettider

Måndag – fredag, kl. 7.30-16.30.

Besöksadress

S:t Sigfridsgatan 9

Synpunkter och klagomål

Din åsikt är värdefull så hör gärna av dig med klagomål eller synpunkter om vad som är bra eller kan göras bättre!

Läs mer om kommunens synpunktshantering