Kommunens journummer

Utanför ordinarie arbetstider finns journummer för nedanstående funktioner.

Gata, vatten, avlopp, gatubelysning, skadegörelse

Gör en felanmälan

El eller fjärrvärme

Ring 0515-77 75 80, måndag-fredag klockan 7:30-16:00
Övrig tid för akuta ärenden, ring 0515-77 75 55

Socialjouren

Ring 0500-49 74 21länk till annan webbplats eller 0500-49 74 22länk till annan webbplats